Jakie normy muszą spełniać szafy rozdzielcze?

Szafy rozdzielcze są nieodłącznym elementem systemów energetyki i automatyki wykorzystywanym do nadzoru pracy urządzeń elektrycznych. Jakie przepisy i wymogi powinny spełniać, by działać prawidłowo i bezpiecznie? W dzisiejszym artykule opowiemy o przepisach regulujących zasady produkcji i montażu rozdzielnic. Wyjaśnimy również, gdzie stosowane są szafy rozdzielcze.

Do czego służy szafa rozdzielcza?

Rozdzielnice elektryczne służą do rozdzielania, przetwarzania i przesyły energii elektrycznej. Ich dodatkowe funkcje to także regulowanie parametrów energii elektrycznej, zarządzanie pracą urządzeń z wykorzystaniem styczników i przekaźników, a także ochrona przed porażeniem prądem osobom korzystającym z instalacji elektrycznej. Szafa rozdzielcza, to obok rozdzielnic tablicowych i skrzynkowych, jeden z rodzajów rozdzielnic.

Działanie i normy szaf rozdzielczych

Dzięki dużym rozmiarom i specjalnej konstrukcji, szafy rozdzielcze przeznaczone są przede wszystkim do montażu w zakładach przemysłowych oraz wszędzie tam, gdzie instalacja osiąga bardzo duże wartości prądu sięgające nawet do kilku tysięcy amperów. W jednym zakładzie spręża się kilka szaf w skrzynki zbiorcze.

Konstrukcja szaf sterowniczych określona jest w przepisach ustalonych przez Parlament Europejski oraz Radę Unii Europejskiej. Wytyczne dotyczące budowy szaf rozdzielczych ujęto w:

  • Dyrektywie maszynowej 2006/42/WE – wskazującej działania na etapie projektowania. Szafy rozdzielcze należy konstruować z trwałych i odpornych na przeciążenia materiałów z uwzględnieniem łatwego dostępu do wszystkich sterowników i ich połączeń.
  • Dyrektywie kompatybilności elektromagnetycznej 2014/30/EU – nakazująca, by szafa rozdzielcza była odporna na działanie fal elektromagnetycznych.
  • Dyrektywie niskonapięciowego sprzętu elektrycznego 2014/35/EU – przepisy narzucają konieczność dołączenia informacji dotyczących bezpiecznego użytkowania i zapewnienia środków ochrony przed zagrożeniami, które może wywołać urządzenie. Producent jest zobowiązany do umieszczenia na urządzeniu deklaracji zgodności WE z powyższymi dyrektywami.

Zobacz również

Modułowy system przekształtnikowy z dedykowanym zasobnikiem bateryjnym

Radosław Sobieski 22 września 2021

Wzrost udziału energii elektrycznej generowanej w rozproszonych układach energetyki odnawialnej oraz ograniczenia możliwości przesyłowych systemu elektroenergetycznego doprowadziły do konieczności wprowadzenia nowych rozwiązań technicznych zapewniających ciągłą i…

Czytaj więcej

ModMAG21 – modułowy magazyn energii

Radosław Sobieski 22 czerwca 2021

Modułowy magazyn energii stabilizuje sieć prądu stałego lub przemiennego w chwilach dynamicznych zmian obciążenia. Sprzęgnięty z odnawialnymi źródłami energii OZE (np. farmy fotowoltaiczne i wiatrowe) kompensuje…

Czytaj więcej

Charakterystyka radiatorów chłodzonych cieczą

markel 29 maja 2023

Radiator chłodzony cieczą jest jednym z elementów układu chłodzenia w pojazdach oraz w komputerach. W urządzeniach elektronicznych pełni podobne funkcje co radiator chłodzony powietrzem, ale pomiędzy…

Czytaj więcej

Różnice między chłodzeniem cieczą a powietrzem

markel 06 kwietnia 2023

Urządzenia elektroniczne potrzebują dużo energii, by poprawnie funkcjonować, a to rodzi ryzyko przegrzania poszczególnych podzespołów. By temu zapobiec, instaluje się w nich systemy chłodzenia. Wyróżniamy dwa…

Czytaj więcej

Jak wygląda stosowanie systemów magazynowania w inteligentnej sieci elektroenergetycznej?

markel 14 marca 2023

Systemy służące do magazynowania energii, tak zwane magazyny energii, są nieodzownymi elementami współczesnych sieci elektroenergetycznych ze zmiennymi poziomami zasilania. Pełnią bardzo istotną rolę w inteligentnych sieciach…

Czytaj więcej