Kondensatory energoelektroniczne nowej generacji

Kondensatory energoelektroniczne nowej generacji – podwyższone parametry użytkowe dzięki zastosowaniu nowoczesnych materiałów oraz technologii.

Jeden z największych producentów kondensatorów – firma Ducati  Energia wprowadza systematycznie na rynek nowe serie produktów o podwyższonych parametrach użytkowych dla spełnienia wymagań odbiorców z branży energoelektronicznej.

Wstęp

Ostatnie 20 lat w branży energoelektroniki to intensywny rozwój nowoczesnych technologii w zakresie półprzewodników mocy. Zastosowanie elementów WBG (od angielskiego Wide Band Gap – akronim określający grupę materiałów półprzewodnikowych o paśmie zabronionym szerszym od pasma krzemu np. węglik krzemu) wymusza nowe podejście przy projektowaniu przekształtników mocy. Możliwość znacznego zwiększenia częstotliwości pracy układów oraz powiększenie gęstości mocy wymagają kompleksowego, nowoczesnego podejścia do procesu projektowania. Wraz z rozwojem technologii półprzewodnikowych muszą rozwijać się także komponenty pasywne, a szczególnie kondensatory.

Dla efektywnego wykorzystania zalet nowoczesnych półprzewodników mocy należy budować obwody mocy o najmniejszej możliwej indukcyjności rozproszonej. Poza tranzystorami i diodami w obwodach tych kluczowe znaczenie mają systemy połączeń oraz kondensatory DC-Link.

Folie DH

Głównymi parametrami kondensatora suchego jest jego pojemność oraz znamionowe napięcie pracy zależne od zastosowanej folii kondensatorowej. W układach energoelektronicznych równie ważnymi parametrami są czas życia oraz skuteczna wartość prądu ściśle powiązane  z temperaturą wewnętrzną. Wszystkie wymienione cechy determinują gabaryty kondensatora. Konieczność poprawy parametrów użytkowych wiąże się z zastosowaniem nowych materiałów. Zestawienie dotychczas stosowanych folii w procesie produkcji kondensatorów mocy przedstawia rysunek 1.  

Zestawienie Najpopularniejszych Folii Kondensatorowych Stosowanych W Procesie Produkcji Kondensatorow Mocy 1024x345
Rysunek 1. Zestawienie najpopularniejszych folii kondensatorowych stosowanych w procesie produkcji kondensatorów mocy.

Analiza tabeli uświadamia wybór producentów kondensatorów do najczęstszego stosowania folii polipropylenowych (PP). Wysoka wytrzymałość dielektryczna tego materiału pozwala uzyskiwać możliwie duże pojemności w niewielkich objętościach przy zachowaniu odpowiedniego poziomu napięć. Folia ta jest stabilna temperaturowo, co daje możliwość określenia czasu życia elementu w danych warunkach. Dodatkowo wykazuje duże zdolności regeneracyjne oraz jest materiałem tanim w produkcji. Istotną wadą folii polipropylenowej jest niska temperatura maksymalna. Parametr ten istotnie ogranicza właściwości użytkowe kondensatorów energoelektronicznych opartych o folię PP i skłania do badań nad nowymi rozwiązaniami materiałowymi.

Firma Ducati wprowadziła na rynek folię polipropylenową metalizowaną, wysoko krystalizowaną zwaną folią wysokiej gęstości (PPMDH z ang. polipropylen metalized density high). Nowy materiał wykazuje maksymalną temperaturę pracy na poziomie 125°C, co jest znaczącym wzrostem w stosunku do standardowej foli polipropylenowej. Pozostałe parametry zostały na podobnym poziomie przy zachowaniu równie niskich kosztów produkcji. Dodatkowo parametry mechaniczne folii o wysokiej gęstości są identyczne jak tradycyjnej, co  pozwala na zachowanie typowych obudów i łatwą wymianę kondensatorów w istniejących aplikacjach. Porównanie folii o podwyższonej gęstości z dotychczasowo stosowanymi materiałami prezentuje rysunek 2.

Porownanie Parametrów Folii DH Z Tradycyjnymi Foliami Kondensatorowymi 1 1024x465
Rysunek 2. Porównanie parametrów folii DH z tradycyjnymi foliami kondensatorowymi.

Poprawa parametrów użytkowych

W różnych aplikacjach energoelektronicznych kładziemy nacisk na różne parametry elektryczne oraz mechaniczne kondensatorów. Przy nowoczesnych rozwiązaniach wymagana jest kompaktowa, lekka budowa przekształtników, co wymusza założenie wyższej temperatury otoczenia dla kondensatorów. Jednocześnie użytkownicy końcowi wymagają od projektantów możliwie najdłuższego czasu życia urządzeń. Zastosowanie folii o wysokiej gęstości pozwala na pogodzenie powyższych wymagań.

Kompaktowa budowa przekształtników wymusza również zamknięcie jak największej pojemności w dostępnym miejscu przy podwyższonej temperaturze pracy. Na rysunku trzecim możemy zaobserwować zmiany pojemności kondensatorów opartych o standardowe materiały w porównaniu do kondensatorów z folią o wysokiej gęstości przy zmianach temperatury. Różne typy kondensatorów w tych samych obudowach różniących się jedynie zastosowaną folią zostały poddane testom, w których cyklicznie, co 500 godzin podnoszono temperaturę wewnętrzną o 5°C. Pojemność standardowych kondensatorów przy temperaturze bliskiej 105°C spadała aż o 20%, gdy kondensatory oparte o folię DH zachowywały około 90% swojej pojemności znamionowej.

Test Zmiennosci Pojemnosci W Funkcji Temperatury Dla Kondensatorow Z Folia DH I Standardowa Folia Polipropylenowa
Rysunek 3. Test zmienności pojemności w funkcji temperatury dla kondensatorów z folią DH i standardową folią polipropylenową.

Podobny test można przeprowadzić badając zmienność pojemności w zależności od przyłożonego napięcia przy stałej temperaturze pracy. Na rysunku czwartym zaprezentowano wynik, w którym wyraźnie widać odporność kondensatorów z folią DH na podwyższone napięcia w stosunku do napięcia znamionowego.

Charakterystyka Zmian Pojemnosci Kondensatorow Z Folia DH Oraz Standardowa Folia Polipropylenowa Przy Zmianach Napiecia Znamionowego
Rysunek 4. Charakterystyka zmian pojemności kondensatorów z folią DH oraz standardową folią polipropylenową przy zmianach napięcia znamionowego.

Wymiana kondensatorów standardowych na kondensatory DH w istniejących aplikacjach pozwala na wydłużenie żywotności baterii pojemnościowej. Dla jednej z popularnych serii kondensatorów firmy Ducati przeprowadzono symulację estymując czas życia w zależności od temperatury. Prezentację graficzną wyników prezentuje rysunek 5. Wraz ze wzrostem temperatury różnica w czasie życia kondensatorów rośnie na korzyść kondensatorów z folią DH. Przykładowo przyjmując temperaturę wewnętrzną kondensatora na poziomie 85°C czas życia standardowego komponentu nie przekracza 20000 godzin, gdy przy tej samej temperaturze czas życia kondensator z folią DH przekracza 100000 godzin.  

Estymacja Czasu Zycia Kondensatorow Z Folia DH Oraz Standardowych Kondensatorow Polipropylenowych Mocy Dla Roznych Temperatur Pracy
Rysunek 5. Estymacja czasu życia kondensatorów z folią DH oraz standardowych kondensatorów polipropylenowych mocy dla różnych temperatur pracy.

Podsumowanie

Wysokosprawne, niezawodne i kompaktowe kondensatory mocy są niezbędnymi komponentami dla projektowania nowoczesnych układów energoelektronicznych. Ograniczanie masy oraz rozmiarów urządzeń oraz poprawa jakości przebiegów wyjściowych to wymagania wymuszające podnoszenie częstotliwości kluczowania oraz ograniczanie gabarytów układów chłodzenia. W tych wymagających warunkach doskonale odnajduje się nowa generacja kondensatorów firmy Ducati, która we współpracy z instytutami badawczymi oraz producentami folii kondensatorowych wprowadziła na rynek nowy materiał polipropylenowy o większym stopniu krystalizacji zapewniający podwyższenie parametrów użytkowych produktu końcowego. W rezultacie otrzymaliśmy kondensatory mocy, które mogą pracować w wyższej temperaturze przy większych wartościach prądu skutecznego z zachowaniem czasu życia. Jednocześnie nowy materiał, jakim jest folia DH, pozwala na zachowanie zalet kondensatorów polipropylenowych: niskie straty, doskonałe właściwości samo-regeneracji oraz niski koszt produkcji.

Kondensatory Produkcji Ducati Energia
Rysunek 6. Kondensatory produkcji Ducati Energia

Dane kontaktowe:

Radosław Sobieski
Markel Sp. z o.o., ul. Okulickiego 7/9, 05-500 Piaseczno, Polska
Tel.: +48 (22) 428 10 29 lub email markel@markel.pl

Zobacz również

Modułowy system przekształtnikowy z dedykowanym zasobnikiem bateryjnym

Radosław Sobieski 22 września 2021

Wzrost udziału energii elektrycznej generowanej w rozproszonych układach energetyki odnawialnej oraz ograniczenia możliwości przesyłowych systemu elektroenergetycznego doprowadziły do konieczności wprowadzenia nowych rozwiązań technicznych zapewniających ciągłą i…

Czytaj więcej

ModMAG21 – modułowy magazyn energii

Radosław Sobieski 22 czerwca 2021

Modułowy magazyn energii stabilizuje sieć prądu stałego lub przemiennego w chwilach dynamicznych zmian obciążenia. Sprzęgnięty z odnawialnymi źródłami energii OZE (np. farmy fotowoltaiczne i wiatrowe) kompensuje…

Czytaj więcej

Działanie magazynów energii w dobie odnawialnych źródeł energii

markel 02 maja 2024

W epoce rosnącego znaczenia odnawialnych źródeł energii, magazyny energii odgrywają kluczową rolę w zapewnieniu stabilności i efektywności systemów energetycznych. W Polsce, gdzie rozwój sektora energii odnawialnej…

Czytaj więcej

Cięcie wodą i jego rola w przemyśle

markel 02 kwietnia 2024

Za pomocą wody również można dokonywać obróbki mechanicznej. Ta niezwykle precyzyjna metoda obróbki zyskuje coraz większą popularność w różnych sektorach przemysłu. 

Czytaj więcej

Różnice między układem DSP a FPGA

markel 05 marca 2024

W świecie elektroniki układy DSP i FPGA odgrywają kluczowe role w przetwarzaniu sygnałów i realizacji złożonych funkcji. Czym jednak różnią się od siebie te dwa rodzaje…

Czytaj więcej