Firma Markel Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na dostawę elektronicznych obwodów drukowanych do projektu „Energoelektroniczny układ zarządzania energią w procesach szybkiego ładowania zasobników energii” współfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju wybranego w konkursie „Ścieżka dla Mazowsza”.

Treść zapytania stanowi poniższy załącznik.

Zapytanie ofertowe nr IV z dnia 04.03.2021 r.


Informujemy, że termin składania ofert na dostawę elektronicznych obwodów drukowanych do projektu „Energoelektroniczny układ zarządzania energią w procesach szybkiego ładowania zasobników energii” współfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju wybranego w konkursie „Ścieżka dla Mazowsza” został wydłużony do 16.03.2021 r. do godz. 16.00.

Treść zmienionego zapytania stanowi poniższy załącznik.

Zmienione zapytanie ofertowe nr IV z dnia 10.03.2021 r.

Rozstrzygnięcie ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr IV z dnia 04.03.2021 r.

Zapytaj o ofertę