Firma Markel Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na dostawę:

  • szafy RACK 19” – 1szt.
  • obudowy RACK 19” – 2szt.

do projektu „Energoelektroniczny układ zarządzania energią w procesach szybkiego ładowania zasobników energii” współfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju wybranego w konkursie „Ścieżka dla Mazowsza”.

Treść zapytania stanowi poniższy załącznik.

Zapytanie ofertowe nr V z dnia 28.04.2021 r.


Informujemy, że termin składania ofert na dostawę szaf RACK 19” i obudów RACK 19” do projektu „Energoelektroniczny układ zarządzania energią w procesach szybkiego ładowania zasobników energii” współfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju wybranego w konkursie „Ścieżka dla Mazowsza” został wydłużony do 10.05.2021 r. do godz. 16.00.

Treść zmienionego zapytania stanowi poniższy załącznik.

Zmienione zapytanie ofertowe nr V z dnia 04.05.2021 r.

Rozstrzygniecie Zapytanie Ofertowe VRozstrzygnięcie ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr V z dnia 28.04.2021 r.

Zapytaj o ofertę