Firma Markel Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na dostawę: 8 modułów półprzewodnikowych MOSFET z węglika krzemu do projektu „Energoelektroniczny układ zarządzania energią w procesach szybkiego ładowania zasobników energii” współfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju wybranego w konkursie „Ścieżka dla Mazowsza”.

Treść zapytania stanowi poniższy załącznik.

Zapytanie ofertowe VI z dnia 10.06.2021

Informacja o rozstrzygnięciu ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr VI z dnia 18.06.2021 r.

Markel Sp. z o.o. invites you to submit offers for the supply of: 8 silicon carbide MOSFET semiconductor modules for the project „Power electronic energy management system in the processes of fast charging of energy storage” co-financed by the National Centre for Research and Development selected in the „Ścieżka dla Mazowsza” competition.

The content of the inquiry is attached below.

Letter of inquiry No. VI dated 10.06.2021

Zapytaj o ofertę