Jak wygląda stosowanie systemów magazynowania w inteligentnej sieci elektroenergetycznej?

Systemy służące do magazynowania energii, tak zwane magazyny energii, są nieodzownymi elementami współczesnych sieci elektroenergetycznych ze zmiennymi poziomami zasilania. Pełnią bardzo istotną rolę w inteligentnych sieciach elektroenergetycznych. Opisujemy, na czym ona polega.

Kiedy stosuje się magazyny energii w inteligentnych sieciach energoelektrycznych?

Inteligentne sieci energoelektryczne stosują sterowanie oraz komunikację w taki sposób, by zredukować koszty związane z rozbudową istniejącej infrastruktury kablowej czy liniowej. Zdarza się jednak tak, że sterowanie generatorami prądu nie wiąże się z uzyskaniem oczekiwanych wartości. Dotyczy to sytuacji, w których przekroczone zostają tolerancje napięcia albo transformatory ulegają przeciążeniu – i to właśnie wtedy wykorzystuje się magazyny energii.

Rolą tych systemów jest magazynowanie nadmiarowych ilości energii, co pozwala zapobiegać wyłączaniu rozproszonego generatora energii lub przynajmniej znacznie je opóźnić. Systemy te mogą być zatem używane do skutecznej optymalizacji zaopatrzenia w energię i magazynowania jej szczytów. Mówiąc prościej: powodują, że gospodarstwa domowe są zaopatrywane w niezbędną energię, nawet jeśli działają poza siecią i w danym momencie ta nie jest pobierana.

Magazyny energii w systemach odnawialnych źródeł energii

Magazyny energii wydają się być zatem stworzone do tego, by wykorzystywać je w systemach odnawialnych źródeł energii: w popularnych „fotowoltaikach” czy na farmach wiatrowych. Po prostu systemy energetyczne oparte o moc pochodzącą ze słońca czy wiatru siłą rzeczy muszą ulegać wahaniom. Wystarczy lekka zmiana pogody, a pobór energii zostaje przerwany. Rolą oferowanych przez nas modułowych magazynów energii ModMag21 jest więc gromadzenie wytworzonej energii solarnej oraz wiatrowej w baterii i racjonalne nią gospodarowanie.

Zobacz również

Modułowy system przekształtnikowy z dedykowanym zasobnikiem bateryjnym

Radosław Sobieski 22 września 2021

Wzrost udziału energii elektrycznej generowanej w rozproszonych układach energetyki odnawialnej oraz ograniczenia możliwości przesyłowych systemu elektroenergetycznego doprowadziły do konieczności wprowadzenia nowych rozwiązań technicznych zapewniających ciągłą i…

Czytaj więcej

ModMAG21 – modułowy magazyn energii

Radosław Sobieski 22 czerwca 2021

Modułowy magazyn energii stabilizuje sieć prądu stałego lub przemiennego w chwilach dynamicznych zmian obciążenia. Sprzęgnięty z odnawialnymi źródłami energii OZE (np. farmy fotowoltaiczne i wiatrowe) kompensuje…

Czytaj więcej

Charakterystyka radiatorów chłodzonych cieczą

markel 29 maja 2023

Radiator chłodzony cieczą jest jednym z elementów układu chłodzenia w pojazdach oraz w komputerach. W urządzeniach elektronicznych pełni podobne funkcje co radiator chłodzony powietrzem, ale pomiędzy…

Czytaj więcej

Różnice między chłodzeniem cieczą a powietrzem

markel 06 kwietnia 2023

Urządzenia elektroniczne potrzebują dużo energii, by poprawnie funkcjonować, a to rodzi ryzyko przegrzania poszczególnych podzespołów. By temu zapobiec, instaluje się w nich systemy chłodzenia. Wyróżniamy dwa…

Czytaj więcej

Zasady doboru sterowników bramki w konwerterach mocy

markel 01 lutego 2023

Niemal wszystkie urządzenie elektroenergetyczne stosują konwersję mocy. To rodzi potrzebę wykorzystania sterowników dla tranzystorów. Doradzamy, jakie parametry należy brać pod uwagę przy wyborze sterownika bramkowego w…

Czytaj więcej