Magazynowanie energii a ochrona środowiska

Wiele wskazuje na to, że magazynowanie energii pozwoli w przyszłości zapewnić równowagę energetyczną, a przy okazji być istotną częścią polityki prowadzącej do skuteczniejszej ochrony środowiska i klimatu. Odkąd energia ze źródeł odnawialnych stała się popularna, magazyny energii zyskały na znaczeniu, gdyż źródła odnawialne są zmiennymi źródłami energii. Opisujemy, na czym polega związek pomiędzy magazynowaniem energii a ochroną środowiska w kontekście modułowych magazynów energii.

Jak działają magazyny energii?

Technologie przechowywania energii służą do magazynowania jej w celu późniejszego wykorzystania. Jedna z tych technologii są modułowe magazyny energii MOD21. Są to urządzenia przeznaczone do stabilizacji prądu przemiennego bądź stałego, wówczas gdy mają miejsce gwałtowne zmiany obciążenia.

Umożliwiają kompensowanie strat energii na farmach wiatrowych lub fotowoltaicznych w trakcie cyklów zmian wydajności. Cały ten proces odbywa się poprzez magazynowanie energii w baterii. Dostępne w naszej ofercie modułowe magazyny energii przekazują energię między baterią, siecią zasilania oraz OZE. ModMAG21 kontroluje stan baterii, sieci i OZE, żeby wyrównać straty spowodowane dynamicznymi zmianami obciążenia oraz wydajności w odnawialnych źródłach energii.

Czy magazynowanie energii wpływa korzystnie na ochronę środowiska?

Magazyny energii umożliwiając poprawne działanie systemom OZE, które są bardziej ekologiczne od wielu innych sposobów pozyskiwania energii, mają pozytywny wpływ na ochronę środowiska. Magazynowanie energii może pomóc w ograniczeniu roli paliw kopalnych w gospodarce światowej przy jednoczesnym zwiększeniu udziału energii słonecznej oraz wiatrowej w globalnej produkcji energii. Paliwa te są używane do produkcji energii, ale niestety wiąże się to również z emisją CO2. Jednym słowem: magazynowanie energii przyczynia się do ograniczenia zanieczyszczenia powietrza.

Bardziej efektywne wykorzystanie OZE

Ponadto urządzenia te pozwalają na bardziej efektywne wykorzystanie odnawialnych źródeł energii poprzez umożliwienie przechowywania energii w okresach, gdy jest ona nadmierna, a następnie wykorzystanie jej wówczas, gdy jest potrzebna. To wszystko pomaga w zwiększeniu stabilności sieci energetycznych i zmniejszeniu strat energetycznych, co przyczynia się do redukcji emisji gazów cieplarnianych związanych z produkcją i transportem energii.

Zobacz również

Modułowy system przekształtnikowy z dedykowanym zasobnikiem bateryjnym

Radosław Sobieski 22 września 2021

Wzrost udziału energii elektrycznej generowanej w rozproszonych układach energetyki odnawialnej oraz ograniczenia możliwości przesyłowych systemu elektroenergetycznego doprowadziły do konieczności wprowadzenia nowych rozwiązań technicznych zapewniających ciągłą i…

Czytaj więcej

ModMAG21 – modułowy magazyn energii

Radosław Sobieski 22 czerwca 2021

Modułowy magazyn energii stabilizuje sieć prądu stałego lub przemiennego w chwilach dynamicznych zmian obciążenia. Sprzęgnięty z odnawialnymi źródłami energii OZE (np. farmy fotowoltaiczne i wiatrowe) kompensuje…

Czytaj więcej

Rodzaje łączników energoelektronicznych

markel 01 czerwca 2024

Łączniki energoelektroniczne odgrywają kluczową rolę w przemyśle elektronicznym, zapewniając niezawodne i wydajne połączenia między różnymi komponentami elektronicznymi. Jakie wyróżniamy rodzaje łączników?

Czytaj więcej

Działanie magazynów energii w dobie odnawialnych źródeł energii

markel 02 maja 2024

W epoce rosnącego znaczenia odnawialnych źródeł energii, magazyny energii odgrywają kluczową rolę w zapewnieniu stabilności i efektywności systemów energetycznych. W Polsce, gdzie rozwój sektora energii odnawialnej…

Czytaj więcej

Cięcie wodą i jego rola w przemyśle

markel 02 kwietnia 2024

Za pomocą wody również można dokonywać obróbki mechanicznej. Ta niezwykle precyzyjna metoda obróbki zyskuje coraz większą popularność w różnych sektorach przemysłu. 

Czytaj więcej